SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1925  
FLYKTANDE, sbst., se flykta, v.