SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1925  
FODRING 3driŋ2, sbst.2, r. l. f. (m. Sahlstedt, Dähnert (1784)); best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(fodr- 1679 osv. for- 1648. fordr- 16831762)
vbalsbst. till FODRA, v.2 — särsk. konkret.
1) (i sht i fackspr.) till FODRA, v.2 1: beklädnad; jfr FODER, sbst.2 3. Fodring utan på (dvs. på gråstensmurarna) af timber och bräden. Rudbeck Atl. 1: 257 (1679). Alla fodringar på Fönster och Dörrar brytas ifrån. Brauner Bosk. 123 (1756). Ett annat fel (hos ett ur) är, att kapseln trycker på .. spiralstolpens framskjutande fodring. Bergqvist o. Hellberg Horrmann 6 (1881). — jfr METALL-, TEGEL-FODRING m. fl.
2) (numera föga br.) till FODRA, v.2 2: foder (anbragt i kläder, skor o. d.). Dalin (1851). Kindblad (1871). — jfr PÄLS-FODRING m. fl.
Spoiler title
Spoiler content