SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1925  
FRAPPERA frape4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. (i bet. 2) -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. frappieren; av. fr. frapper, av ovisst urspr.; jfr FRAPPANT]
1) (genom sin ovanlighet, egendomlighet l. dyl.) göra ett starkt intryck, slå (med förvåning), falla (starkt) i ögonen, vara påfallande; överraska, förvåna; numera i sht om abstrakta förh. Frapperas av ngt. JJBjörnståhl (1769) hos Linné Bref I. 3: 234. Denna reflexion har frapperat mig med sin nyhet och sanning. Kellgren (1783) i 2Saml. 7: 97. Att se vintern klädd i rosor — det frapperar. Franzén Skald. 4: 266 (1832). Vid första närmandet frapperade han mig genom sitt dystra utseende. Lilljebjörn Minn. 58 (1874). — särsk. (mindre br.) i p. pr. ss. adv. Ett uttryck .. som jag tycker frapperande passar på Tavaststjerna. Söderhjelm Tavaststj. 101 (1900).
2) (i fackspr.) avkyla (viner o. d.) med is. Tholander Ordl. (c. 1870). 2NF (1908).
Spoiler title
Spoiler content