SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FROSTIG fros3tig2, adj. -are. adv. -T.
Ordformer
(fros- 1582 osv. frås- 1738)
Etymologi
[jfr dan. o. t. frostig, eng. frosty; till FROST]
(i sht i vitter stil)
1) som (ofta) har frost l. är förbunden med l. medför l. karakteriseras av frost; (frost)kall; frostländig; frost-; jfr FROST 1. Then kalla och frostigha Wintren. PErici Musæus 6: 100 b (1582). Tu longt från tina bygd .. / Färdas i kiöld och sniö, längst bort i the frostiga länder. Palmfelt Ecl. 41 (1740). Högt bland Saarijärvis moar bodde / Bonden Paavo på ett frostigt hemman. Runeberg 3: 80 (1830). Det var en klar, frostig dag. Topelius Läsn. 5: 195 (1880). (Thorvaldsen) var en son af det arma, frostiga Island. Sätherberg Lefn. 173 (1896). — särsk. (i vitter stil) bildl., i fråga om andlig köld. (Hon) stöter honom tillbaka med den mäst frostiga köld. Elgström Frunt. 52 (1809). Efter ett tämligen frostigt afsked från kusken. Strindberg TrOtr. 2: 100 (1884, 1890).
2) [efter motsv. anv. i ä. t.] (†) i fråga om vitterhet l. konst o. d.: som förfelar sin avsikt att röra l. gripa o. d., utan liv, kall, stel, frusen; tillgjord, onjutbar. Tegnér FilosEstetSkr. 305 (1808). Det hela är öfverlastadt med allegorier och temligen frostigt. Atterbom Minn. 260 (1817; om en målning). En .. tom, frostig, obetydlig författare. Dens. PoesH 3: 151 (1848).
3) (föga br.) beklädd med (l. erinrande om) rimfrost l. is; isig; jfr FROST 2. Skäggstubben liknade en frostig enris-klasa på en skarp vintermorgon. Wallenberg Gal. 32 (1771; uppl. 1921). Du fryser, du darrar, / Hur frostig din lock och hur snöig din arm. CFDahlgren 2: 64 (1829). Murarnas frostiga salpeterstoft. Hallström El. 203 (1906).
Spoiler title
Spoiler content