SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FUTURISM -is4m, r.; best. -en.
Etymologi
[av fr. futurisme o. it. futurismo, till futur resp. futuro, av lat. futurus (se FUTURUM)]
benämning på en omkr. 1910 uppkommen, från italienska författare o. konstnärer utgående, numera föråldrad riktning inom litteratur o. konst vilken ville värka för framtiden gm en fullständig brytning med det förflutna; särsk. om nämnda riktning i konsten, där den karakteriserades av försök att framställa omedelbara sinnesintryck (ss. av en rörelse i dess fortgång) samt de föreställningar som gm association l. reflexion knyta sig till dessa. Cederström Minn. 220 (1913).
Spoiler title
Spoiler content