SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FÅVITTA 3~vit2a, f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[sv. dial. (Öland) fåvitta]
(på Öland, föga br.) spoven Limosa melanura Leisl. (Scolopax limosa Lin.), rödspov, myrspov. Holmgren Fogl. 800 (1870; fr. Öland). Konungens befallningshafvande i Kalmar län .. (har) fridlyst .. Fåvittan. LfF 1915, s. 228.
Spoiler title
Spoiler content