SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FÄDRA, v.
Etymologi
[efter ä. t. sich vät(t)ern, till vater (se FADER)]
(†) refl.: arta sig efter fadern, bliva lik sin fader. Barnen regera och arta sigh effter föräldranar, the fädra sigh, och taga wäl til sigh modernars sädher. ALaurentii Fischer 305 (1618).
Spoiler title
Spoiler content