SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FÄRJA fær3ja2, v.4, -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[sv. dial. (Skåne, Hall., Blekinge, Smål.) färja, grisa; jfr d. fare, eng. farrow, grisa; jfr äv. sv. dial. o. dan. i far, eng. in the farrow, om so: dräktig; av ett germ. farhi̯an, av farha-, gris (se FARGALT)]
(starkt bygdemålsfärgat i södra Sv.) om so: grisa. LAT 1876, s. 306. Bohm Husdj. 52 (1902).
Ssg: FÄRJNINGS-TID. ”Färjningstiden” är vanligtvis mars och september. LAT 1876, s. 305.
Spoiler title
Spoiler content