SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FÄSSEL-
Ordformer
(fässel-, fessel- 1690 (: Feszel-Siukan)1896 (: fässelled). fössel- 1778 (: fössel-leden). födsel- 1778 (: födselbenet))
Etymologi
[av t. fessel (ä. t. äv. fissel, füszl), den del av hästens fot som innehåller kotbenet, av mht. vezzel, samhörigt med FOT]
i ssgr.
Ssgr (†): FÄSSEL-BEN. [t. fesselbein] hos häst: kotben. Hernquist Hästanat. 10 (1778). Bure Häst. 8 (1802).
-LED, r. l. m. kotled. Hernquist Hästanat. 55 (1778). Bure Häst. 8 (1802). Hahnsson (1896).
-SJUKA. utslagssjukdom på den del av foten som innehåller kotbenet. Rålamb 13: 150 (1690).
-VECK. kotledsveck. Bure Häst. 23 (1802).
Spoiler title
Spoiler content