SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FÄSSLA, v. -ade.
Etymologi
[sannol. efter t. fesseln, avledn. till fht. fezzil, band, avledn. till fht. fazzōn, motsv. mnt. vaten (se FATTA)]
(†) binda, fjättra. Stiernhielm Cup. 5 (1649, 1668). — jfr FÖR-FÄSSLA.
Spoiler title
Spoiler content