SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GADDA gad3a2, v.2 -ade ((†) p. pf. gadd VDAkt. 1680, nr 347 (: sammangadde, pl.)). vbalsbst. -NING (i ssgn SAMMANGADDNING).
Etymologi
[av mnt. gaden, passa ihop, refl.: förena sig (i äktenskap), motsv. mht. gaten, t. gatten; besläktat med GOD; jfr äv. FÖRGADDRING]
förena, sammangadda; utom i nedan anförda särsk. förb. bl. (knappast br.) refl.: sammangadda sig. (Sv.) gadda sigh, (lat.) conjuro. Hamb. (1700). Kindblad (1871).
Särsk. förb.: GADDA IHOP10 04, äv. TILLHOPA 040 l. 032 l. HOP4.
1) (föga br.) tr., med avs. på personer: förena l. samla (till uppror l. stämpling l. skadegörelse). Herren skal .. gadda theras fiendar tilhopa. Jes. 9: 11 (Bib. 1541). (Om) sekteristerna börja gadda ihop andra missnöjda element, då (osv.). Månsson Rättf. 2: 148 (1916).
2) (numera bl. ngt vard.) refl., om personer: församla sig, sluta sig samman, förena sig (i allm. i o. för myteri l. stämpling l. uppror l. för att skada l. motarbeta ngn l. överhuvud i ngt klandervärdt syfte). The Propheter som ther inne (i landet) äro, haffua sigh tilhopa gaddat, at the skola vpfräta siälar. Hes. 22: 25 (Bib. 1541; Bib. 1917: sammansvurit sig). Då man rest sig från bordet, gaddade herrarna hop sig i generalkonsulns skrifrum för att röka. SD(L) 1904, nr 43, s. 4. (Av de strejkande) återstod endast en liten, dyster, förtvivlad arbetartrupp, som gaddat ihop sig om vad de kallade idealerna. Didring Malm 2: 174 (1915). (†) i överförd anv. om sak. Om Hälsa och Siukdommar .. Hwad som om Wåhren och Sommaren i åtskillig måtto sig yppadt hafwer, dät lärer om Hösten gadda sig tilhopa, och ganska häfftige och förgifftige Siukdommar därigenom förorsaka. Voigt Alm. 1690, s. B 4 b.
GADDA SAMMAN10 32 l. 40, äv. TILLSAMMAN(S)040 l. 032. jfr SAMMANGADDA. (numera bl. ngt vard.) refl., om personer: gadda sig ihop; förr äv. om person: sluta sig samman (med ngn). Ther än hela werlden gaddadhe sigh samman. LPetri DialMess. 58 a (1542). Förmältes utj gazetterne .. at ongefär 10,000 man af Brandeburg och Lüneburg smånings gaddade sig tilsamman utj Pomeren. Spegel Dagb. 112 (1680). När någon hade en elack intention emot en eller annan, kunde den gadda sig med flera tillsammans och giöra dråp. FörarbSvLag 2: 255 (1706). Då de lydande gaddat sig samman .. och vilja hava del av hans (dvs. deras herres) rådslag. Larsson Hemmab. 262 (1916). Mänskorna gaddade sig samman i en förväntansfull klump (för att se på, när man drog not under isen). Eklundh Folk 84 (1918).
Spoiler title
Spoiler content