SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GALLERVÄRK gal3er~vær2k, n.; best. -et; pl. =; förr äv. GALLERVÄRKE, n.; best. -et.
Ordformer
(galler- 1667 osv. gal(l)re- 16351652. vanl. skrivet -verk. -vär(c)k(i)e 16731762)
Etymologi
[av GALLER, sbst.2, o. VÄRK, n., resp. VÄRKE]
galler, i sht om större l. mera komplicerat sådant; äv. närmande sig l. övergående i bet.: genombrutet arbete; äv.: skrank; äv. bildl. Then Deelen (av kyrkan) som emot Altaret affdeeles medh Galrewärket skal allena ståå öpen för the Andeligas Chor. Schroderus Os. 2: 130 (1635). Växter, som danade ett lefvande gallerverk. Palmblad Nov. 3: 93 (1817, 1841). Ett vertikalt gallerverk, genomdraget af horisontala tvärstafvar. Hahr ArkitH 267 (1902). — särsk.
a) tekn. gallerliknande järnkonstruktion. TT 1889, s. 205. Tvåbenta bockar af gallerverk. 2UB 9: 305 (1905).
b) (†) herald. schackbrädesmönster i vilket varje ruta är kantad med strängar. Wetterstedt HeraldOrdl. (c. 1847). Schulthess (1885).
c) (numera mindre br.) om broderat, virkat, knypplat o. d. arbete med gallerliknande mönster. Två ränder broderadt gallerverk. Portf. 1850, nr 11 Bih. VaruförtTulltaxa 1: 168 (1912).
Ssgr (i allm. till a): GALLERVÄRKS-BALK. tekn. TT 1881, s. 40.
-BRO. tekn. bro med bärbjälkar av gallervärk. JernkA 1866, s. 94. 2UB 9: 338 (1905).
-DÖRR. dörr av l. med gallervärk. ÅgerupArk. Bouppt. 1750.
-MAST. sjömil. av gallervärk gjord mast (till större pansarfartyg); jfr GALLER-MAST. VFl. 1909, s. 142.
Spoiler title
Spoiler content