SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GAMANDER gaman4der, r. l. m.; best. -n.
Etymologi
[jfr ä. d., t., holl. gamander; ytterst en förvanskning av gr. χαμαίδρυς, eg. ”låg ek”, benämning på örter vilkas blad likna ekblad, av adv. χαμαί, på marken (jfr HUMUS), o. δρῦς, ek (se DRYAD)]
bot.
1) (numera föga br.; se dock b) benämning på örter av det läppblomstriga släktet Teucrium Lin. Franckenius Spec. E 4 a (1638). PrisförtAlnarpTrädg. 1892, s. 47. — särsk.
a) arten Teucrium Chamædrys Lin.; äv. i uttr. ädel gamander (jfr 2); jfr EK-GRÄS. Franckenius Spec. B 2 b (1638). Fries Ordb. 31 (c. 1870).
b) arten Teucrium Scordium Lin., löksuga; äv. i uttr. revig gamander; äv. (ännu br.) farm. om (de blommande) grenarna av ifrågavarande växt. Liljeblad Fl. 219 (1792). Lilja SkFl. 419 (1870). Lindgren Läkem. (1902, 1919). jfr VATTU-, ÄNG-GAMANDER.
2) (†) den läppblomstriga örten Ajuga Chamæpitys Lin., i uttr. ädel gamander (jfr 1 a). Franckenius Spec. B 2 b (1638).
3) (numera föga br.) örten Veronica Chamædrys Lin., teärenpris. Månsson Ört. 338 (1628). Agnér VäxtNytta 103 (1897). — jfr VILD-, ÄNG-GAMANDER.
Ssgr: A: GAMANDER-BLAD. (gamander- 1659 osv. gamanders- 1694) särsk. (†) till 1 a: blad liknande bladen av Teucrium Chamædrys Lin. Franckenius Spec. A 3 a (1659). Bromelius Chl. 4 (1694).
(1 b) -MOS. farm. mos av de blommande grenarna av örten Teucrium Scordium Lin. Berlin Farm. 2: 294 (1851).
B (†): GAMANDERS-BLAD, se A.
Spoiler title
Spoiler content