SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1928  
GANOID gan1ωi4d l. ga1-, l. -o- l. -å-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av fr. ganoïde (Agassiz (1834)), av gr. γάνος, glans, o. -ειδής, liknande (jfr ANTROPOID). Anledn. till namnet är fjällens beskaffenhet]
zool. o. paleont. fisk tillhörande en viss underklass, vilken i sht blomstrade under den paleozoiska tiden. Sundevall ÅrsbVetA 1840—42, s. 255. 1Brehm III. 1: 323 (1876). — jfr BEN-, BROSK-GANOID m. fl.
Ssgr (zool. o. paleont.): GANOID-FISK. i sht i pl. ss. benämning på en viss underklass av fiskarna. Hammargren Jordkl. 36 (1854).
-FJÄLL. fjäll med överdrag av en fast o. tät benvävnad. NF 1: 629 (1875). Stuxberg Fisk. 5 (1894).
Spoiler title
Spoiler content