SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GARLEY, sbst.
Etymologi
[av ä. t. garley, efter staden GARDELEBEN i Brandenburg i Tyskland, där den ifrågavarande ölsorten bryggdes]
(†) benämning på ett visst slags (med humle tillsatt) öl. Stiernhielm Herc. 217 (1658, 1668).
Spoiler title
Spoiler content