SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GEOGNOSI -gnosi4, stundom -gnå-, sällan -gnω-, r. l. f.; best. -en l. -n.
Ordformer
(-gnosie 1831)
Etymologi
[jfr t. geognosie, eng. geognosy, fr. géognosie, till gr. -γνωσία, kunskap (jfr BIBLIOGNOSI)]
äldre benämning på den rent beskrivande (empiriskt-deskriptiva) delen av geologien; äv. i vidsträcktare anv., liktydigt med geologi. Anteckningar i physik och geognosi. Hisinger (1819; boktitel). Skånes geognosi har .. blifvit undersökt af Nilsson. Frey 1849, s. 254. Bergstrand Geol. 1 (1859).
Spoiler title
Spoiler content