SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GERA je3ra2, sbst.1, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[sv. dial. gera, ånga, os; trol. stambesläktat med GÖRA, v. o. t. gären, jäsa]
(i fackspr.) rök som alstras vid tjärbränning. Strax efter tändningen (av tjärdalen) utbolmar från dalen genom den lätta betäckningen en tjock, gråhvit rök, ”geran”, som insveper hela dalen. JernkA 1907, s. 343.
Spoiler title
Spoiler content