SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GILLNING jil3niŋ2, sbst.2, förr äv. GILLING, sbst.2, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(gilling 16911852. gillning 1873. gilning 17751871)
Etymologi
[liksom dan. o. t. gilling av holl. gilling, vbalsbst. till gillen (se GILLA, v.2). — Jfr GELNING]
i sht sjöt. (föremål l. del av föremål med) sned skärning l. bukt l. välvning o. d.
1) (numera knappast br.) på segel: gelning. Röding SD 38 (1798). Dalin (1852). Jungberg (1873).
2) (†) varje särskild av (de böjda l. välvda ändkanter som bildas av) skeppsbordets trappstegsliknande förhöjningar förut o. akterut. Rålamb 10: 25 (1691). Röding SD 38 (1798). Weste (1807).
3) (numera knappast br.) den avrundade delen av ett fartygs akter på ömse sidor om rortrumman, valv. Ekbohrn NautOrdb. (1840). Dalin (1852). Kindblad (1871).
Spoiler title
Spoiler content