SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GLAPP glap4, n.; best. -et.
Etymologi
[vbalsbst. till GLAPPA]
1) tekn. glappning; jfr GLAPPA 1. Almroth Karmarsch 361 (1839). För att möjligen befintligt glapp i de olika delarne ej skall inverka menligt på regleringen, måste drifhjulet alltid vridas åt samma håll som maskinen tänkes gå. Lundberg Lok. 166 (1902).
2) (†) oupphörligt öppnande o. stängande av dörr o. d.; jfr GLAPPA 2. Klockarn sände ut en hoper små patruller, / Som körde några (av fåglarna) ut (ur kyrkan), fast andra kom igän, / Dock ledsna de till slut åt sådant glapp och ränn. Livin Kyrk. 101 (1781).
Spoiler title
Spoiler content