SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GOTLÄNDSK got3~län2sk l. ~län2dsk, l. 4~1 (got4ländsk (i) led(igt spr.) -nsk LoW (1911); ofta utt(alat) .. utan d; akut l. ibl. grav Östergren (1925)), adj.; adv. -T.
Ordformer
(got- 1524 osv. gott- 16871926. gut- 1524. gull- 1524. -lan(d)sk 15241730. -ländisk c. 1630. -ländsk (-lend-) 1524 osv. -länsk (-len-) 1687, Östergren (1925; angivet ss. ibl. skrivet utan d))
Etymologi
[fsv. gotlansk]
adj. till GOTLAND: på l. från Gotland l. utmärkande för l. gällande Gotland, gotlands-. Thenne Gotlanska resza. GR 1: 224 (1524). Thet Gotlendske kriget (dvs. kriget mot Gotland). Svart G1 79 (1561). Gothländska Qvinnor. Wallin GothlSaml. 1: 112 (1747). Gotländska skulpturverk. Fornv. 1914, s. 32. — (†) i pl. best. ss. sbst.: gotlänningarna. Den .. Föreeningz Punct, som dhe Gottlänske medh Swea Konung giorde. Hadorph GothlL Föret. B 1 b (1678, 1687).
Avledn.: GOTLÄNDSKA, i bet. 1 f., i bet. 2 r. l. f.
1) gotländsk kvinna. Weste (1807).
2) gotländskt språk, gotländsk dialekt, gutniska. Gottländskan är .. mycket benägen för diphtonger. Munch FsvFnoSpr. 31 (1849). HGeijer hos Flodström SvFolk 204 (1918).
Spoiler title
Spoiler content