SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GRANRIS gra3n~ri2s, n.; best. -et.
Etymologi
[fsv. gran ris; av GRAN, sbst.1, o. RIS]
ris av gran. Hackat granris. Strö granris på golvet, gatan osv. (jfr GRANRISA). HH XIII. 1: 274 (1566). Gran-Ris strödt på gålff, wälluchtande krydder i fönstret. BrölBesw. 162 (c. 1670). (Manskapet) måste krypa in i tälten och lägga sig ned på granris, emedan ingen halm var at tilgå. Dahlberg Lefn. 87 (c. 1755; uppl. 1911). Messings-spottlådor med friskt, färskt granris uti. Almqvist Grimst. 4 (1839). Mången tycker, att friskt hackadt granris ”luktar begrafning”. Nilsson FolklFest. 33 (1915). — jfr FLOD-GRANRIS.
Ssgr: GRANRIS-BESTRÖDD, p. adj. —
-BÄDD.
-FODRING. landt.
-GÖDSEL. landt.
-JULTRÄD~02, äv. ~20. (förr) Wallin Bref 23 (1841; i Petersburg).
-KOJA.
-LUKT.
-MALM. (†) bärgv. i Sala benämning på en blyglansmalm genomsatt med strålformigt ordnade mineraltrådar; jfr FOLS 2. Fischerström 1: 201 (1779). Rinman (1788).
-RUSKA.
-STRÖ, n. landt. Arrhenius Jordbr. 2: 104 (1860). Grotenfelt JordbrMet. 302 (1899).
-STRÖDD, p. adj. —
-TVAGA, r. l. f. —
-VISKA, r. l. f.
Avledn.: GRANRISA, v. (ngt vard.) beströ (ngt) med hackat granris, förr i sht i fråga om ströende av hackat granris på golv, i förstugor o. d., numera huvudsakligen om täckande av gator (vägar o. d.), där ett likfölje skall gå fram, med ett tunt lager av hackat granris; äv.: kläda (ngt) med grangrenar. Bellman 2: 68 (1777). Sjukvacktaren tilhålles noga at .. dagel. sopa, snygga och granrisa golfven. Hjelt Medicinalv. 3: 268 (i handl. fr. 1789). Utanför var granrisadt, och alltså en begrafning att vänta. Strindberg GötR 247 (1904). Långsamt bars kistan till den granrisade grafven. Melsted Jur. 330 (1910).
Spoiler title
Spoiler content