SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GÄV, sbst.2
Etymologi
[utvecklat ur GÄV, adj.]
(†) i uttr. gäv och gång, i fråga om mynt: allmänt bruk, gångbarhet (jfr GÄV, adj. 1). Inthet Mynt slås til gäf och gång, af reent och otilsat Gull eller Silfuer. Stiernhielm Arch. G 1 a (1644). Risingh Kiöph. 46 (1669).
Spoiler title
Spoiler content