SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HAMADRYAD ham1adrya4d l. ha1-, i bet. 1 f., i bet. 2 m.||ig. l. r.; best. -en; pl. -er. Anm. Ngn gg kan den lat.-gr. formen användas. Almqvist Törnr. 1: 138 (1839; i bet. 1). 4Brehm 1: 223 (1920; i bet. 2).
Etymologi
[jfr t. hamadryade, eng. hamadryad, fr. hamadryade, lat. hamadryas (gen. -adis); av gr. ἁμαδρυάς (gen. -άδος), av ἅμα, tillsammans med (se HOMO-, SAM-), o. δρυάς, trädnymf (se DRYAD)]
1) i den grekiska mytologien: kvinnligt naturväsen vars liv ansågs förbundet med det träds vari hon bodde, trädnymf, skogsnymf; dryad. Björkegren 1479 (1786). De (åldriga makarna) sammanlefva, sammandö, / Som trädet och Hamadryaden. Valerius 1: 168 (1847). Nilsson PrimRel. 60 (1911).
2) zool. apan Cynocephalus hamadryas (Lin.) Wagn., mantelbabian, perukapa. 1Brehm 1: 43 (1874).
Spoiler title
Spoiler content