SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HALVÅR hal3v~å2r, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(halv- 1561 osv. halvt- 1521 (: halfftåhrs gammalt), 17691853)
Etymologi
[fsv. halfar; av HALV 1 o. ÅR]
(tidsperiod omfattande ett) halvt år, sex månader. Varje halvår. Svart G1 162 (1561). (På Harmens värdshus) har jag tjenat ett helt halfår. Almqvist AmH 2: 172 (1840). Under sista halfåret 1874 var jag direktör i svenska akademien. De Geer Minn. 2: 177 (1892). — jfr SOMMAR-, VINTER-HALVÅR.
Ssgr: HALVÅRS-AVGIFT~20 l. ~02. Bondehögsk. 13 (1868).
-GAMMAL. ett halvt år gammal. G1R 1: 22 (1521).
-GRIS. landt. halvårsgammal gris. IErici Colerus 2: 206 (c. 1645). BoupptVäxjö 1734.
-HYRA, r. l. f. SDS 1925, nr 69, s. 13.
-RÄNTA, r. l. f. ÖgCorr. 1854, nr 73, s. 2.
-VIS, adv. o. adj.
I. adv.: (en gång) varje halvår. Gynther Förf. 9: 570 (1870; efter handl. fr. 1866). Pension utbetalas halfårsvis, i juni och december månader. SFS 1905, nr 55, s. 9.
II. (föga br.) adj.: återkommande varje halvår; gällande för halvår. Halvårsvisa avbetalningar. Östergren (1926; angivet ss. förekommande ngn gg).
Avledn.: HALVÅRA, adj. oböjl. (halv- 1634. halva- 1800. halvs- c. 1645) (†)
1) ett halvt år gammal. En dehl af .. (lapparnas) barn blifwa .. half åhra (innan de döpas). KyrkohÅ 1914, s. 429 (1634). IErici Colerus 2: 3 (c. 1645).
2) som räcker ett halvt år, halvårslång. Cellarius 114 (1699, 1729). I Polens öde krets sit läger Kölden stiftat, / .. Hans halfva-åra natt af Nordens låga skryter. Gyllenborg Bält 18 (1800).
HALVÅRIG, adj.
1) ett halvt år gammal, halvårsgammal. VDAkt. 1739, nr 585 (1736).
2) som räcker ett halvt år, halvårslång. Bliberg Acerra 5 (1737). Under sin halfåriga vistelse i Paris. KJWarburg i 2SAH 59: 270 (1882).
3) (mindre br.) återkommande varje halvår. Auerbach (1909). De halvåriga avbetalningarna. Östergren (1926; angivet ss. mindre vanl.).
HALVÅRING, m.||ig. resp. r. halvårsgammalt barn l. (hus)djur.
HALVÅRLIG, adj. (i skriftspr.) återkommande varje halvår. Halfårliga afbetalningar. SFS 1896, Bih. nr 14, s. 6. Cannelin (1921).
HALVÅRLIGEN, adv. (i skriftspr.) varje halvår; halvårsvis. BL 19: 77 (1851). Betalas pensionen halfårligen förskottsvis, så (osv.). ASScF 14: 25 (1885).
Spoiler title
Spoiler content