SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HAMBO ham4bω, r.; best. -n; pl. (föga br.) -r. Anm. Ss. pl. användes ofta pl. av HAMBO-POLSKA.
Etymologi
[ellips av HAMBO-POLSKA]
åttondelspolska med fast markering på första taktdelen; stundom (i sht mus.) äv. om andra åttondelspolskor; dels om dans, dels om musik till dans. Dansa hambo. Spela en hambo. Gud vet .. huru långa utflykter mina tankar .. kunde ha gjort, om ej en hastig hambo spelats upp. Dahlgren 1Ransäter 201 (i handl. fr. 1840). Uppl. 2: 435 (1908).
Ssgr: HAMBO-MELODI.
-POLKA.
1) (ngt vard.) = -POLSKA. Hubendick FlickLek. 111 (1879). WoJ (1891).
2) [jfr -POLKETT] (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) hambopolkett. Uppl. 2: 437 (1908).
-POLKETT. [namnet beror på att hambomelodier lånats till dansen] (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) polka i 3/4 takt, ”tysk polka”; jfr -POLKA 2. Uppl. 2: 437 (1908). ArkNorrlHembygdsf. 1918, s. 123.
-POLSKA, r. l. f. [dialektform av HANEBOPOLSKA, polska från Hanebo socken i Hälsingland. Numera uppfattat ss. ssg till HAMBO] (numera i sht i fackspr.) hambo. Holmberg Nordb. 629 (1854). Uppl. 2: 435 (1908).
Spoiler title
Spoiler content