SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HEKTOGRAF -gra4f, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. hektograph, eng. hectograph; av HEKTO- o. -GRAF]
för mångfaldigande av skrift (teckning o. d.) avsedd apparat vars väsentliga del utgöres av en i (bläck)form utgjuten, stelnad, slät, genomskinlig massa vilken negativt upptar skriften osv. o. på vilken de önskade exemplaren avklappas. SFS 1879, nr 54, s. 3. NF (1882). BonnierKL 6: 1187 (1925).
Ssgr: HEKTOGRAF-BLÄCK. för hektografering avsett, starkt anilinhaltigt bläck. Ekenberg (o. Landin) 73 (1888).
-MASSA. Ekenberg (o. Landin) (1891).
Avledn.: HEKTOGRAFERA, v. -ing. [jfr t. hektographieren] mångfaldiga medelst hektograf. Verd. 1885, s. 170.
Spoiler title
Spoiler content