SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HEKTOVATT -vat4, äv. 40~1, r.; best. -en; pl. =.
Etymologi
[jfr t. hektowatt; av HEKTO- o. VATT]
elektrotekn. måttsenhet om hundra vatt för angivande av det elektriska arbetet per sekund; i skrift ofta förkortat hw. 2UB 3: 302 (1897). 2NF 31: 825 (1920).
Ssg: HEKTOVATT-TIMME. elektrotekn. den mängd energi som förbrukas under en timme, då enheten är en hektovatt. Sthm 2: 403 (1897).
Spoiler title
Spoiler content