SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HEM ssgr (forts.):
(II 1 a, 2 a) HEM-PERMISSION. jfr -PERMITTERA. Östergren (1927).
(II 1 a, 2 a) -PERMITTERA, -ing. bevilja (ngn) permission (tjänstledighet) för vistelse i hemmet l. hemlandet osv. Liljecrona RiksdKul. 422 (1841). Plötsligen dyker (J. Cederhielm) upp — i Sverige, såsom rysk fånge men hempermitterad på viss tid. KKD 6: V (1912).
(II 1 a, 2 a) -RESA, r. l. f. [fsv. hemresa] resa (färd) hem; jfr HEMME-RESA (sp. 767). Anträda hemresan. G1R 15: 375 (1543). Fogelqvist ResRot. 73 (1926).
(II 1 a, 2 a) -RESA, v. resa (färdas) hem; numera nästan bl. i p. pr. o. p. pf. Prins af Gota, som en tidh varit hemrester, kom och hijt i förgårs aftse. Carl XII Bref 75 (1705). Östergren (1927).
(I 2 d) -RÄKNING. pedag. jfr HEM-SKRIVNING. Verd. 1885, s. 133. Östergren (1927).
(I 2, 4) -SAKER, pl. (†) ett hems l. ett lands inre l. privata förhållanden l. angelägenheter. RARP 8: 186 (1660). Ingen främmande kunde blanda sig i Riksens hemsaker. Dalin Hist. 2: 2 (1750). Schönberg Bref 2: 281 (1778).
(I 2, 4) -SED. sed l. vana som råder i ngns hem l. i hemmen i ngn viss bygd l. ngt visst land; sed l. vana som ngn har i sitt hem; numera knappast br. utom i pl.; i pl. äv.: allmänt sätt att vara l. bete sig i hemmet; förr äv. allmännare: levnadsvanor. KOF II. 1: 397 (1659). (Lissbetas tjänarinna blev) om Lissbetas heemseder förhörd. BtFinlH 2: 280 (1666). Hans dageliga hemsed är gnag och piunk öfver alt det hon giör. Dalin Arg. 2: 367 (1734, 1754). Sedan han .. sedt hennes (dvs. hustruns) hemseder, skildes de åth med ovilja. VDAkt. 1785, nr 465. Fäderneärfda hemseder. EHTegnér i 3SAH 5: 17 (1890). Östergren (1927).
(II 1 a, 2 a) -SEGLA, -ing. segla hem; numera i sht ss. vbalsbst. PH 5: 3612 (1754). VFl. 1908, s. 15.
(II 1 a, 2 a) -SJUK. som lider av l. är fylld av hemsjuka. Hiärne 2Hdskr. 217 (c. 1715). I våra mest hemsjuka ögonblick. Bergman Broth. 167 (1916).
-SJUKA.
1) (†) till I 4: sjukdom som hör hemma ngnstädes; endemisk sjukdom. En hemsjuka i Alepp. Hasselquist Resa 577 (1750). Judarnes hemsiuka Spetelskan. HA 9: 46 (1772).
2) till II 1 a, 2 a: (sjukligt) stark hemlängtan; nostalgi. Dähnert 118 (1746). Så lefver jag i Paris, nöjd och lycklig. Hemsjuka känner jag ej. FWScholander (1841) i 3SAH 13: 121. Det var hemlängtan drifven till en så hög potens att den blef hemsjuka. Ramsay Barnaår 8: 157 (1907).
Spoiler title
Spoiler content