SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOAJ (håáj Dalin), interj.
Etymologi
[möjl. av eng. hoay, biform till hoy (se HOJ, interj.); jfr HO, interj.]
(†) sjöt. anropsord varmed man påkallar uppmärksamhet av ngn som befinner sig på större avstånd; ohoj! Ekbohrn NautOrdb. (1840). Sundén (1885).