SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOAX (håx Andersson (1845), hå´ks WoJ (1891)), r. (m. WoJ (1891)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[liksom (ä.) t. hoax av eng. hoax, sbst. (jfr eng. hoax, v., mystifiera, lura); möjl. av hocus, kortform av hocuspocus (se HOKUSPOKUS)]
(†) eg.: spratt; mystifikation, ”anka”, skoj. LdVBl. 1843, nr 38, s. 4. Att .. en stor del af svenska allmänheten med god smak slukar dessa grofva hoaxer är troligt nog. Topelius (1845) hos Vasenius Top. 3: 195. 2NF (1909).
Spoiler title
Spoiler content