SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOLSTEINS- hol3stäjns~.
Ordformer
(hol(l)- 1668 (: Holstens Hufwudhbolsterwar) osv. hål- 1677 (: Hålstens Hagelbyssa). -steins- 1803 osv. -stens- 1668 (: Holstens Hufwudhbolsterwar)1677 (: Hålstens Hagelbyssa))
Etymologi
[av namnet på landskapet (hertigdömet) HOLSTEIN, d. Holsten, nt. Holsteen, t. Holstein; eg. pl. av folknamnet HOLST, men gm folketymologi anslutet till nt. steen, t. stein (se STEN). Jfr HOLSTEINARE, HOLSTEINER-, HOLSTEIN-GOTTORPSK]
i ssgr: från Holstein, holsteinsk; (först) förfärdigad o. d. i Holstein.
Ssgr: HOLSTEINS-GLAS. (förr) BoupptSthm 1670, s. 878 (1669).
-HAGELBÖSSA. (förr) BoupptSthm 24/7 1677.
-HUVUDBOLSTERVAR. (†) visst slags var till huvudkudde. BoupptSthm 9/5 1668.
-OST. (i sht förr) BoupptSthm 2/12 1672.
Spoiler title
Spoiler content