SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOPPASSA 3p~pas2a, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(hop- 1742 osv. ihop- 17661883. tillhopa- 18961911)
Etymologi
[till HOP, sbst.3 o. adv. I 4 b ε, II]
(i fråga om bruklighet, särsk. i olika böjningsformer, jfr anm. sp. 1153) (noggrant) avpassa (olika föremål l. delar av ett föremål) för deras förenande l. förbindande med varandra; (noggrant) förena l. förbinda (olika föremål), så att de passa ihop; hopfoga. VetAH 1742, s. 145. Två mindre fragment med runor hafva sedermera funnits på samma ställe och höra troligen till denna sten, ehuru bitarne ej kunnat hoppassas. UpplFmT I. 3: 17 (1873). SFS 1919, s. 336.
Spoiler title
Spoiler content