SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOSTA hωs3ta2, r. l. f.; best. -an; pl. (se a) -or.
Ordformer
(hoost- 15551640 (: Hoostegrääsz). host- 1578 osv. -a, nom. c. 1638 osv. -a, obl. form 1639 (: hostan, best.) osv. -e, nom. o. obl. form 15551588 (: Hosten, best.). -o, obl. form 15781604)
Etymologi
[fsv. hosta, f., motsv. fd. hostæ, f., d. hoste, r., isl. hósti, m., mnt. hōste, m., fht. huosto, m., t. husten, feng. hwōsta, m., av ett ieur. kās-, som föreligger bl. a. äv. i sanskr. kāsatē, hosta, v., lit. kósėti, hosta, v. (jfr VÄSA). Jfr HOSTA, v.]
handling(en) l. förhållande(t) att hosta; vanl. ss. symtom på sjukdom i andningsorganen; äv. (numera i sht i icke fackmässigt språk) om det sjukdomstillstånd som föranleder hostan (luftrörs- l. lungkatarr o. d.); vanl. i fråga om människor, äv. (i sht veter.) i fråga om (hus)djur. En ihålig, skrällande, dov hosta. En våldsam, stark, elak hosta. Lös hosta, dvs. som är förenad med upphostning av slem som är mer l. mindre tunnflytande o. lätt att få upp. Torr hosta, dvs. utan upphostning av slem l. med upphostning av torrt, sparsamt sekret som är svårt att få upp. Kronisk hosta. Katarralisk hosta (med.). Anfall av hosta. Hosta med feber. Ha, få hosta. Lida, vara besvärad, plågas av (en envis) hosta. Skakas av en ihållande hosta. Ngt framkallar, retar till hosta. Stilla, lindra hostan. Medel (som hjälpa) emot hosta. Um .. någen hooste (är) förhanden, så skall man strax lathe slå lunge ådren. G1R 25: 634 (1555). Fyra ting kunna illa döllia sigh: Elden, Hostan, Skabb och Kiärleek. Grubb 224 (1665); jfr Rhodin Ordspr. 74 (1807). Hostan (hos boskapen) lindras med oljekakor eller någre skedblad Lin-olja. Fischerström 2: 458 (1780). Inflammation af slemhinnan i bronkerna vållar bronkitis (hosta). Holmström Naturl. 223 (1895). Hon hade kommit i hosta ute på gatan. Lagerlöf Körk. 99 (1912). (†) När Westan wädher blåås, warde the siwke aff Hosten. Lælius Bünting Res. 2: 106 (1588). — jfr BARN(A)-, BLOD-, BRÖST-, FLUSS-, FÅR-, GRAV-, HACK-, KIK-, KRAMP-, MAG-, SLEM-, STRUP-, TAND-, TORR-HOSTA m. fl. — särsk.
a) (numera knappast br.) i pl., om olika fall av med hosta förenad sjukdom. Lungesiuker, Hostor och Brystwärck. Alm. 1659, s. 39. VetAH 1782, s. 314. Leopold 1: 381 (1808, 1814). Östergren (1927).
b) oeg., motsv. HOSTA, v. b: hostning. Knorring Torp. 1: 233 (1843). Hvilken hög grad af ironi och försmädlighet kan ej angifvas genom en sakta hosta?! Cederschiöld Skriftspr. 189 (1897).
Ssgr: A: HOST-ANFALL~02 l. ~20. jfr -ATTACK. Lundberg HusdjSj. 298 (1868).
-ATTACK. jfr -ANFALL. Wikner Vitt. 163 (1878).
-LINDRANDE, p. adj. Hostlindrande medel. 2NF 18: 579 (1912).
-PAROXYSM. i sht med. LbInternMed. 1: 842 (1918).
-PASTILL. hostlindrande pastill. Lindgren Läkem. (1902).
-RETANDE, p. adj. NF 2: 243 (1877). Den gula dynamitröken låg tjock och hostretande i (gruv-)gången. Didring Malm 2: 213 (1915).
-RETNING. retning till hosta. NF 5: 778 (1882). Den häftiga hostretningen vid kikhosta. 2NF 21: 595 (1914).
-SJUKA. (host- 15791712. hosta- 1640) (†) sjukdom med vilken hosta följer; hosta. VarRerV 9 a (1579). Broman Glys. 1: 353 (1712).
-SKOV. (föga br. utom i Finl.) hostanfall. Söderhjelm Brytn. 156 (1901). Ahrenberg Männ. 5: 133 (1910). Östergren (1927).
-SKYDD. med. tunt stycke tyg l. dyl. framför näsa o. mun vilket avser att skydda mot spridande av smitta gm hostning, nysning o. d. SvRödK 1926, s. 74. MorgP(Gbg) 1929, nr 48, s. 6.
-STILLANDE, p. adj. Hoststillande medel. LbInternMed. 1: 889 (1917).
-STÖT. med. Tholander Ordl. (c. 1870). Petrén EpidSj. 85 (1926).
-ÖRT. (host- 1685 osv. hosta- 16381659)
1) [urspr. kanske övers. av det nylat. släktnamnet, som är bildat till lat. tussis, hosta] örten Tussilago farfara Lin., hästhovsört, vars blad (blommor o. rötter) förr användes inom medicinen till beredning av hoststillande dekokter o. d.; jfr BRÖST-ÖRT; äv. farm. om den av ifrågavarande växt beredda drogen. Franckenius Spec. E 4 b (1638). Lyttkens Ogräs 23 (1885). (Sv.) Hostört (lat.) Folium Tussilaginis. Lindgren Läkem. 28 (1902).
2) [namnet torde vara överfört från hästhovsörten] (föga br.) om andra örter, t. ex. Glechoma hederacea Lin., jordreva, o. Achillea millefolium Lin., rölleka. Fries Ordb. (c. 1870; om jordreva o. rölleka). Lyttkens Ogräs 39 (1885; om jordreva).
Ssgr (särsk. till -ÖRT 1): hostörts-blomma, r. l. f. förr särsk. ss. drog. ApotT 1698, s. 18.
-blomster. = -blomma. ApotT 1698, s. 29. Därs. 1739, s. 30.
-konserv. (†) med socker inkokta blad (blommor l. rötter) av hästhovsörten. ApotT 1698, s. 18.
-rot. rot av hästhovsörten; förr äv. ss. drog. ApotT 1698, s. 63. Därs. 1739, s. 61.
B (†): HOSTA-FULL. besvärad av (svår o. ihållande) hosta. Phrygius Agon OratEncom. 18 (1618).
-SJUK. som lider av hosta. Linc. (1640; under tussio).
-SJUKA, -ÖRT, se A.
C (†): HOSTE-BOT. Rålamb 13: 215 (1690; i fråga om hästar).
-GRÄS. = HOST-ÖRT 1. Linc. (1640; under bechion).
-KRYDDA. = HOST-ÖRT 1. Linc. (1640). Westhius Fasc. (1677).
Spoiler title
Spoiler content