SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOT 4t, sbst.2, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(hoot 17121735. hot(h) 1728 osv.)
Etymologi
[sv. dial. hot; samhörigt med HOTA, v.2 Jfr HOT, sbst.3]
(bygdemålsfärgat o. landt.) störpar i en gärdsgård; äv. övergående i bet.: avstånd(et) mellan två störpar (användt ss. längdmått för gärdsgård). Spegel 191 (1712). Gjärdesgårdarne. Behåldne 23. hot eller famnar. VDAkt. 1754, Syneprot. F III 7. En stöd-stafver (bör) sättas vid hvart tredje hot på ömse sidor. Boije Landth. 338 (1756). Juhlin-Dannfelt (1886). Johansson RödaHuv. 2: 68 (1917).
Spoiler title
Spoiler content