SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOSTILITET hos1tilite4t l. —01, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-stel- 1656. -stil- 1645 osv. -tet 1645 osv. -tæt 1679)
Etymologi
[jfr t. hostilität, fr. hostilité, av lat. hostilitas (gen. -tātis), till hostilis (se HOSTIL)]
(numera knappast br.) fientlighet; äv. konkretare: fientlig handling, fientligt uppträdande o. d. Dhe (dvs. danskarna) skulle inneholla medh all fiandtligheet och hostilitet emoeth Hennez Kongl. May:tz landh. OxBr. 9: 656 (1645). Sahlstedt (1769). 2NF (1909).
Spoiler title
Spoiler content