SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOVERA, v.2
Etymologi
[sannol. tillfällig bildning till HOVA (se HÖVA, v.) i anslutning till verb på -era]
(†) avpassa, anpassa. Och tyckes osz (dvs. G. I) ganske väl vare, ath thu vesth them (dvs. skrivelserna) så skickelige hoffvere effter tijdzens lägenhet. G1R 28: 219 (1558).
Spoiler title
Spoiler content