SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOVÄL, konj.
Etymologi
[av holl. (mnl.) hoewel, ehuru (väl); till holl. (mnl.) hoe, hur, huru (jfr VAD, VI, pron. interr.) o. wel (se VÄL)]
(†) ehuruväl, fastän, oaktat. E. L. von der Linde (1632) i OxBr. 11: 487. Därs. 488.
Spoiler title
Spoiler content