SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOVSLAGARE 3v~sla2gare, m.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Etymologi
[fsv. hofslaghare (SvRArkPergBr. 1: 430 (1378)); jfr ä. d. hovslager, mnl. hoefslager]
person som har till yrke (l. åliggande) att sko hästar (förr äv. tillika att smida hästskor o. söm samt bota hästar). G1R 1: 154 (1523). Skal en Hoffslagare (som mästarprov bl. a.) giöra en Hästsko. Stiernman Com. 1: 796 (1622). Hästen är Siuklig inwärtes, måste af Hoffslagaren Cureras. GenMRulla 6/10 1711. Hofslagare kallas den, som smider hästskor och söm, samt med dem skor hästar. Berlin Lrb. 146 (1852). Bergman Hofbesl. 3 (1905). — jfr BATTERI-, REGEMENTS-, SKVADRONS-HOVSLAGARE m. fl.
Ssgr (i sht i fackspr.): HOVSLAGAR- l. HOVSLAGARE-ARBETE~020, äv. ~200. Weste (1807).
-ARTILLERIST. mil. jfr -BESTÄLLNINGSMAN. PT 1901, nr 195, s. 2.
-BESTÄLLNINGSMAN~0102. mil. vid kavalleriet, artilleriet, ingenjör- o. trängtrupperna: person av manskapet (av menigs, vicekorprals resp. vicekonstapels l. korprals resp. andrekonstapels grad), utbildad i hovbeslag o. veterinärvård. PT 1904, nr 170, s. 3. KrigsveterRegl. 1907, s. 9.
-EXAMEN. Af hofslagarelärlingarne (vid Veterinärinstitutet i Stockholm) aflade under året (1888) 9 civile och 9 militäre hofslagareexamen. BtRiksdP 1890, Saml. 1. I. 2: BerRikStyr. s. 50. —
-GESÄLL. BoupptSthm 18/4 1671.
-JÄRN. (†) hovkniv. BoupptRasbo 1706.
-LÄRLING. CAWachtmeister (1793) hos Fürst Florman 23. —
-PACKFICKA~020. mil. packficka som medföres av beriden hovslagare o. är avsedd för förvaring av materiell till hovbeslag, förband o. d.; jfr -RÄNSEL. Schmidt HbVeterFält 64 (1920).
-PERSONAL. mil. i hovbeslag o. veterinärvård utbildad militär personal. Schmidt HbVeter. 44 (1911).
-PRÅNG. (†) = -SPILTA. Lind (1749).
-RASP. (numera bl. tillf.) hovrasp. Serenius (1734; under rape). DA 1824, nr 62, s. 5.
-RYTTARE. mil. jfr -BESTÄLLNINGSMAN. BtRiksdP 1892, I. 1: nr 1, Försl. s. 257. —
-RÄNSEL. mil. ränsel l. väska för förvaring av materiell till hovbeslag, förband o. d.; jfr -PACKFICKA. Schmidt HbVeterFält 64 (1920).
-SKOLA, r. l. f. Schmidt HbVeter. 55 (1911).
-SMEDJA. JernkA 1823, s. 4.
-SPILTA. hovsl. spilta (i hovslagarsmedja) avsedd att användas vid skoning av oroliga hästar, nödspilta. Hofslagare-spilta för yra hästar. Serenius (1734; under frame, sbst.). SvTyHlex. (1872).
-UNDEROFFICER~10102. mil. vid kavalleriet, artilleriet, ingenjör- o. trängtrupperna: person av underofficers grad, utbildad i hovbeslag o. veterinärvård. SFS 1907, nr 108, s. 3.
-VÄRKSTAD. BoupptSthm 17/10 1678.
-VÄRKTYG~20 l. ~02. Möller (1790).
-VÄSKA. jfr -RÄNSEL. Tigerhielm 15 (1867).
-YRKE(T).
-ÅLDERMAN~200 l. ~102. (förr) BoupptSthm 31/3 1683, Blanche Bild. 1: 80 (1863).
-ÄMBETE~020, äv. ~200. (förr) handtvärksskrå l. förening av hovslagare. BoupptSthm 9/12 1686. MeddNordM 1901, s. 289.
Avledn.: HOVSLAGERI1004 l. 0104, ngn gg 3~002, n.
1) hovslagarens konst l. yrke. Weste (1807). Florman BrefRetzius 6 (1821).
2) (föga br.) hovslagarsmedja. TT 1898, M. s. 120.
Spoiler title
Spoiler content