SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HUX FLUX huk4s fluk4s, adv.
Ordformer
(hux fiux (i två ord) 1896 osv. huxflux (sammanskrivet) 18971916)
Etymologi
[av FLUX o. en till d. o. för vinnande av större uttrycksfullhet fogad rimbildning, som möjl. är grundad på HUJ l. sv. dial. hussa, ropa, skrika, hetsa, l. sv. dial. (Finl.) huxa(s), vara överdådig l. vild]
(ngt vard.) huvudstupa, brådstörtat, plötsligt, utan att man vet ordet av. Åklagaren betonade slutligen det för honom högst ofördelaktiga i att ransakningen blifvit så hux flux besluten. SDS 1896, nr 277, s. 2. Emellertid hade Lille Paul kommit nedresande huxflux från sitt bruk i Bergslagen. Smith Colstrup 206 (1916). Fogelqvist ResRot 132 (1926).
Spoiler title
Spoiler content