SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HYBRIDOGEN hyb1ridoje4n l. hy1b-, l. hybrid1- l. hybri1d-, l. -dω- l. -då-, adj.
Etymologi
[ssg efter lat. mönster till HYBRID, sbst. Senare leden ytterst till gr. -γενής, adj. (se HALOGEN)]
biol. uppkommen gm hybridisering, hybrid. BotN 1890, s. 206. Därs. 1919, s. 46.
Spoiler title
Spoiler content