SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HYDDA, v.2 -ade.
Etymologi
[jfr sv. dial. hydda, pryda, göra grann, hydda om, sköta, vårda, hydda sej, bärga sig, av mnt. huden (hoden), akta på ngt, vakta, motsv. t. hüten (varav d. hytte, beskydda, vakta m. m.), avledn. till stammen i fht. huota, f., omsorg, uppsikt, vaktande (varav t. hut, f.)]
(†) underhålla, vårda. VDAkt. 1756, nr 604. Sjelfva kyrkan .. kan, om den väl hyddas, ännu stå minst ett eller halfannat århundrade. Därs. 1833, nr 396. En så hyddad och rymlig boning. VexiöBl. 1841, nr 8, s. 4.
Spoiler title
Spoiler content