SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HYKSOS hyk4sos, m.||ig.; i best. anv. utan slutartikel; pl. =.
Etymologi
[av egypt. hyksos (se den etymol. avd. under HERDE-KONUNG)]
hist. benämning på (härskarna över) de asiatiska horder som omkr. 1700 f. Kr. trängde in i Egypten o. sedan erövrade landet och härskade där till 1580 f. Kr.; nästan bl. i pl. med koll. bet. GASilverstolpe AllmH I. 1: 130 (1809). Manetho kallar erövrarna hyksos ... Om de erövrande hordernas etnologiska sammansättning vet man intet med säkerhet; att hetiter och semiter utgjorde huvudbeståndsdelarna torde dock vara otvivelaktigt. 3NF 6: 382 (1926).
Spoiler title
Spoiler content