SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1932  
HÄRINTILL4~01 l. (i bet. 1 o. 3) 104, i bet. 2 äv. 4 04 (hä'rinntill o. härinnti'll Dalin), adv.
1) härinvid, härupptill. Han bor nära l. tätt härintill. Björkegren (1784; under près). Jag är .. på väg till ateljen. .. Det är härintill. Hallström Händ. 270 (1927).
2) [efter Job 38: 11 (se nedan)] (i sht i högre stil) hitintill, så långt; vanl. bildl. Alt här in til skalt tu (dvs. havet) komma och icke widhare, här skola tina stolta bölior settia sigh. Job 38: 11 (Bib. 1541; äv. i Bib. 1917). Dalin (1852). Svenska folket måste tydligt uttala sitt härintill (i fråga om nykterhetsfanatismen). NDA 1915, nr 318, s. 5.
3) (†) i fråga om tid: hittintills, hittills. Spak Fan. 31 (i handl. fr. 1686).
Spoiler title
Spoiler content