SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HÄRINTILLS4~01, adv.
(numera nästan bl. i Finl.) hitintills, hittills. PH 5: 3216 (1752). Konung Carls största seger härintills. Topelius Fält. 3: 35 (1858). De mindre dikter, vi härintills skärskådat. Söderhjelm Runebg 2: 365 (1906). Andersson Stråkh. 212 (1923).
Spoiler title
Spoiler content