SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HÄVOR, sbst. pl. f.
Etymologi
[sannol. tillfällig förkortning av ÅTHÄVOR]
(†) i pl.: åthävor. Utvärtes häfvor. HSH 12: 150 (1599).
Spoiler title
Spoiler content