SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HÄX häk4s, sbst.1, n.; best. -et.
Etymologi
[sannol. en sen bildning till HÄXA, v.]
(i vissa trakter, föga br.) häxeri, häxkonst, trolldom; skrock. Genom hex skulle förr allt botas. Sundblad GBruk 182 (1881). Ej må då undras, att i äldre dagar man .. med fruktan och bäfvan var på sin vakt mot allt ”häx”. JulhälsnLinköp. 1909, s. 60. Östergren (1928; angivet ss. folkl., mindre vanl.).
Spoiler title
Spoiler content