SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HÖRNAD, p. adj.2
Etymologi
[avledn till HORN]
(†) försedd med horn (se d. o. 1); jfr HÖRNIG, adj.2 Een hörnader Häst, som warit i Konungens aff Spaniens Stall. RelCur. 231 (1682). Ekblad 68 (1764).
Spoiler title
Spoiler content