SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
ILLUSIE, f.
Ordformer
(jllousia 1633. jllusie 1632)
Etymologi
[sannol. förvrängning av JALUSI]
(†) inbördes avundsjuka, jalusi. RARP 1: 186 (1632). (Adelsmännens sköldar skola på riddarhuset upphängas på båda väggarna) så att Numeros correspondera emott hwar andra, så att icke någen Jllousia skall dem emellan komma, att den ene kommer längre neder widh döran att hengia änn den andra. Därs. 2: 6 (1633).
Spoiler title
Spoiler content