SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IMPERIAL im1peria4l, l. 01—, l. (i bet. 1 a o. 2) IMPERIELL -äl4, äv. (i bet. 1 a o. 2) IMPERIEL 4l, adj.; adv. -T.
Ordformer
(imperial i bet. 1 18451891, i bet. 1 a 18241843, i bet. 2 1901. imperiel i bet. 1 a 18831904. imperiell i bet. 1 a 1846 osv., i bet. 2 1903 osv.)
Etymologi
[jfr t. imperial (i ssgr), eng. imperial, fr. impérial (fem. -ale); av lat. imperialis, kejserlig, till imperium (se IMPERIUM)]
1) (†; se dock a, b) adj. till IMPERATOR (2): kejserlig. Andersson (1845). Lundegård LaMouche 139 (1891). — särsk.
a) (i Finl., förr) i uttr. imperiellt, förr imperialt pastorat o. d., (tidigare svenskt regalt) pastorat som under den ryska tiden tillsattes av kejsaren. SPF 1824, s. 298. FinBiogrHb. 1912 (1902).
b) (föga br.) konst. i ssgr: tillhörande empirstilen (”imperialstilen”), empir-.
2) (i fråga om eng. förh., mindre br.) adj. till IMPERIUM 4: som har avs. på l. tillhör det engelska imperiet (ss. motsatt moderlandet, England). AB 1901, nr 163, s. 3. En fråga af den största nationella och imperiella betydelse. GHT 1903, nr 218 A, s. 2.
3) i sht handel. i ssgr, i bildl. o. överförd anv. av 1: som med avs. på storlek l. kvalitet överskrider det vanliga måttet.
Ssgr (i allm. till 3. Anm. Jfr ssgrna under IMPERIAL, sbst.): IMPERIAL-ARK. (förr) i sht handel. ark papper i imperialformat. KrigsmSH 1798, s. 66. HLilljebjörn Hågk. 2: 65 (1867).
-FOLIO. (förr) boktr. stor folio (med papperet i imperialformat). Linné Bref I. 3: 253 (1774). ActaHortBerg. III. 2: 6 (1903; i fråga om kopparstick).
-FORMAT. (förr) handel. o. boktr. stort format (se d. o. 1) på pappersark (i storlek mellan 54 × 76 o. 60 × 85 cm.). NF 7: 489 (1883). jfr: En väldig bok i imperialformat. Lagus Pojk. 162 (1904).
-KORN. (förr) landt. jfr PLYMAGE-KORN. UtsädT 1892, s. 6. Imperialkorn .. (dvs.) tätaxiga, tvåradiga kornsorter, med upprätta ax och föga utbredda borst, hvilka lätt affalla hos vissa sorter imperialkorn. 2NF 36: 593 (1924).
-OKTAV. (förr) boktr. stor oktav (med papperet i imperialformat). MoB 3: 89 (1769). SvD(A) 1927, nr 269, s. 7. särsk. litt.-hist. i sg. best., konkret, om en åren 1839—50 i trenne delar utkommen upplaga i imperialoktav av CJLAlmqvists Törnrosens bok (se ssgn nedan). (Schück o.) Warburg Huvuddr. 3: 179 (1918). SvLittH 2: 322 (1919).
Ssg: imperialoktav-upplaga. Törnrosens Bok Imperial Octav Upplaga. Almqvist (1839; i titeln).
-PAPPER. handel. papper i imperialformat. Wrangel TessPal. 39 (i handl. fr. 1735). Ambrosiani DokumPprsbr. 376 (1923).
-PLOMMON. [jfr fr. prune impériale] (†) ett slags stora, avlånga o. violetta plommon. Imperial-Plommon i ytterst eleganta Cartoner och glasburkar. SvT 1852, nr 27, s. 4. Elfving Kulturv. 69 (1895).
(1 b) -STIL, sbst.1 (föga br.) konst. empirstil. UB 1: 278 (1873).
-STIL, sbst.2 boktr. benämning på en av de största boktryckarstilarna. NF 7: 489 (1883).
-TE, n. [jfr eng. imperial tea] handel. ett slags grönt te som föres i handeln i form av ärtstora korn, pärlte; jfr KEJSAR-, KRUT-TE. Almqvist Ekols. 2: 281 (1847). UB 5: 92 (1874).
-UPPLAGA~020. (förr) boktr. upplaga i imperialformat; särsk. litt.-hist. om imperialoktavupplagan av CJLAlmqvists Törnrosens bok (se -OKTAV). Frey 1850, s. 224. 3NF 10: 477 (1929).
Spoiler title
Spoiler content