SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IN ssgr (forts.):
IN-DIA, äv. -DI, v. (†) eg. om barn med avs. på modersmjölken: suga i sig, dia; äv. bildl.: insupa (ngt); jfr DIA 1 b. När itt Barn födt warder, skal man thet låta indija then första Miölken medh Corallpulfwer, så blifwer thet alltijdh fritt för fallande Sooth. Forsius Min. 159 (c. 1613). Fosz 425 (1621; bildl.).
Spoiler title
Spoiler content